Učenja koja sam stekla na putovanju u Indiju

“Možete otići na kraj svijeta, ali od sebe ne možete pobjeći” - A.Butić